Have a question?
Message sent Close

Εταίροι

UoP

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε στην πόλη της Πάτρας το 1964 και άρχισε να λειτουργεί το Ακαδημαϊκό έτος 1966-67. Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του μέσω μιας κεντρικής υποδομής και υποτροφιών/επιχορηγήσεων από δικούς του πόρους. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο προσφέρει εξειδικευμένες εργαστηριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες κατόπιν συμβάσεων με οργανισμούς και εταιρείες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Λειτουργεί πάνω από 23,7 εκατομμύρια ευρώ ερευνητικά ταμεία με >1598 ερευνητές

ELTE

Ένα πανεπιστήμιο με εξαιρετική φήμη «Eötvös Loránd University» (συνοπτικά: «ELTE»), ο νόμιμος προκάτοχος του οποίου ιδρύθηκε το 1635, είναι ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια στην Ουγγαρία. Έχει εξαιρετική φήμη τόσο στην Ουγγαρία όσο και στο εξωτερικό για την ποιότητα των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων της. Το Πανεπιστήμιο δεχόταν πάντα διεθνείς φοιτητές.<br />Το Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας με συνολικό αριθμό περίπου 30.000 φοιτητών ετησίως και σχεδόν 4.000 καθηγητές και προσωπικό. Το πανεπιστήμιο προσφέρει κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Λόγω των συγχωνεύσεων ιδρυμάτων το 2000 και το 2003, η ELTE έχει πλέον οκτώ σχολές (Εκπαίδευση και Ψυχολογία, Δημοτική και Προσχολική Αγωγή, Ειδική Αγωγή, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πληροφορική, Νομική και Πολιτικές Επιστήμες, και Φυσικές Επιστήμες), 38 πτυχίο προγράμματα, 96 μεταπτυχιακά προγράμματα, 219 συνδυασμένα προπτυχιακά-πτυχιακά προγράμματα διδασκαλίας, 8 σχολεία και νηπιαγωγεία κατάρτισης δασκάλων, 3 εθνικά γνωστά σχολεία κατάρτισης δασκάλων, περισσότερα από 60 προγράμματα σπουδών σε ξένες γλώσσες σε περισσότερα από 100 κτίρια διάσπαρτα στη Βουδαπέστη και στο Szombathely.

VIKO

Το Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences (VIKO) είναι το μεγαλύτερο διαπιστευμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Λιθουανία, το οποίο ιδρύθηκε το 2000 συγχωνεύοντας 8 σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ΒΙΚΟ έχει 460 καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, 60 από τους οποίους είναι Διδάκτορες Επιστημών (PhD) και περίπου 6700 φοιτητές σε 45 προγράμματα σπουδών σε 7 σχολές: Ηλεκτρονική και Πληροφορική, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Υγεία, Παιδαγωγικά, Τέχνες και Δημιουργικές Τεχνολογίες και Αγροτεχνολογίες. Έξι προγράμματα σπουδών πραγματοποιούνται στα αγγλικά. Η διάρκεια των σπουδών πλήρους φοίτησης είναι 3 – 3,5 έτη. Το πανεπιστήμιο είναι το μόνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λιθουανία, το οποίο έχει βραβευτεί με το δίπλωμα του Φόρουμ Οικονομίας της Γνώσης για καινοτομίες. Πέρα από τις βασικές σπουδές προσφέρονται και βραχυπρόθεσμα επανεκπαιδευτικά μαθήματα. Κάθε χρόνο τα προγράμματα σπουδών αναθεωρούνται για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες της κοινωνίας.

COCEMFE

Η COCEMFE είναι μια ισπανική ΜΚΟ ατόμων με σωματικών και οργανικών αναπηριών, που ιδρύθηκε το 1980, που επιδιώκει την πλήρη ένταξη και ενεργό συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, μέσω της προώθησης, υπεράσπισης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, καθώς και του συντονισμού, εκπροσώπησης και παρόρμησης του Συνεταιριστικού του Κινήματος, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και ποικιλομορφίας. Η COCEMFE αποτελείται από 91 οργανισμούς (16 Περιφερειακές Συνομοσπονδίες, 38 Επαρχιακές Ομοσπονδίες, 37 Εθνικές Οργανώσεις), που καλύπτουν ολόκληρη την εθνική επικράτεια και περιλαμβάνουν τους κύριους οργανισμούς χρόνιων ασθενειών. Η COCEMFE συγκεντρώνει περισσότερες από 1.600 ενώσεις και εκπροσωπεί 2,5 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην Ισπανία. Κατά τη διάρκεια των 40 ετών δραστηριότητας της COCEMFE, έχει διαχειριστεί ένα μεγάλο σύνολο υπηρεσιών που ομαδοποιούν τις δραστηριότητες που στοχεύουν άμεσα στην ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των κύριων ενδιαφερομένων μας, των συνομοσπονδιακών φορέων και των ατόμων με σωματικές και οργανικές αναπηρίες, σύμφωνα με το αποστολή, όραμα και αξίες..

IERFOP

Το Ι.Ε.Ρ.Φ.Ο.Π. Onlus (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας, Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα ΕΕΚ που ιδρύθηκε το 1988, με τη βούληση των κύριων ενώσεων που εκπροσωπούν όλες τις αναπηρίες (τυφλούς, κωφούς, σωματικά ανάπηρους κ.λπ.). Το Ινστιτούτο έχει επεκτείνει σταδιακά την παροχή κατάρτισης και εκπαίδευσης σε διαφορετικούς τομείς και για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών και δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Πρωταρχικός στόχος του οργανισμού είναι η ένταξη και επανένταξη μειονεκτούντων ομάδων (κυρίως ατόμων με αναπηρία) στην αγορά εργασίας, μέσω καθοδήγησης και εκπαίδευσης που στοχεύουν στη διευκόλυνση της κοινωνικοοικονομικής αυτονομίας και ένταξης των ατόμων με αναπηρία (αλλά όχι μόνο), με την υποστήριξη τους. πρόσβαση στην εκπαίδευση.reintegration of disadvantaged groups (mainly disabled people) into the labour market, through guidance and training aimed at facilitating the socio-economic autonomy and integration of disabled people (but not only), by supporting their access to education.