Have a question?
Message sent Close

Partneriai

UoP

Patros universitetas Patrų universitetas buvo įkurtas 1964 m. Patros mieste ir pradėjo veikti 1966-67 mokslo metais. Patrų universitetas remia savo narių mokslinę veiklą per centralizuotą infrastruktūrą ir stipendijas / dotacijas iš savo išteklių. Tuo pat metu Universitetas pagal sutartis su viešojo ar privataus sektoriaus organizacijomis ir įmonėmis siūlo specializuotas laboratorijų ir konsultavimo paslaugas. Ji valdo daugiau nei 23,7 mln. eurų mokslinių tyrimų fondų ir daugiau nei 1598 mokslininkus

ELTE

Puikią reputaciją turintis universitetas „Eötvös Loránd University“ (trumpiau – „ELTE“), kurio teisinis pirmtakas buvo įkurtas 1635 m., yra vienas seniausių universitetų Vengrijoje. Ji turi puikią reputaciją tiek Vengrijoje, tiek užsienyje dėl savo švietimo ir mokslinių tyrimų programų kokybės. Universitetas visada priimdavo tarptautinius studentus. Eötvös Loránd universitetas yra vienas didžiausių universitetų šalyje, kuriame per metus iš viso mokosi apie 30 000 studentų ir beveik 4 000 dėstytojų ir darbuotojų. Universitetas siūlo visų lygių aukštojo mokslo mokymus. Dėl institucijų sujungimų 2000 ir 2003 m., dabar ELTE turi aštuonis fakultetus (Švietimo ir psichologijos; Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo; Specialiojo ugdymo; Socialinių mokslų; Humanitarinių mokslų; Informatikos; Teisės ir politikos mokslų; ir Gamtos mokslų), 38 bakalauro laipsnius. programos, 96 magistro studijų programos, 219 kombinuotų bakalauro studijų programų, 8 mokytojų rengimo mokyklos ir vaikų darželiai, 3 nacionaliniu mastu žinomos mokytojų rengimo mokyklos, daugiau nei 60 studijų programų užsienio kalbomis daugiau nei 100 pastatų, išsibarsčiusių Budapešte ir Szombathely.

VIKO

Vilniaus kolegija (VIKO) – didžiausia akredituota aukštoji profesinė mokykla Lietuvoje, įkurta 2000 m., sujungus 8 aukštąsias mokyklas. VIKO dirba 460 kvalifikuotų pedagogų, iš kurių 60 yra mokslų daktarai ir apie 6700 studentų pagal 45 studijų programas 7 fakultetuose: Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Verslo vadybos, Sveikatos apsaugos, Pedagogikos, Menų ir kūrybinių technologijų bei Agrotechnologijų. Šešios studijų programos vykdomos anglų kalba. Nuolatinių studijų trukmė 3 – 3,5 metų. Universitetas – vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, už inovacijas apdovanota Žinių ekonomikos forumo diplomu. Be pagrindinių studijų, siūlomi trumpalaikiai kvalifikacijos kėlimo kursai. Kiekvienais metais studijų programos yra peržiūrimos, kad atitiktų esamus socialinius ir ekonominius darbo rinkos poreikius, visuomenės poreikius.

COCEMFE

COCEMFE yra Ispanijoje atstovaujanti fizinę ir organinę negalią turinčių asmenų NVO, įkurta 1980 m., siekianti visapusiško jų įtraukimo ir aktyvaus dalyvavimo visose visuomenės srityse, propaguodama, gindama ir gindama jų teises, taip pat koordinuodama, atstovaudama. ir jos Asociatyvaus judėjimo impulsas, taip prisidedant prie įtraukios ir įvairios visuomenės kūrimo. COCEMFE sudaro 91 organizacija (16 regioninių konfederacijų, 38 provincijųFederations, 37 National Organizations), covering the entire national territory and encompassing the main chronic disease organizations. COCEMFE groups together more than 1.600 associations and represents 2,5 million people with disabilities in Spain. During the 40 years of activity of COCEMFE, it has managed a large set of services that group together the activities directly aimed at satisfying the needs and expectations of our main stakeholders, the confederated entities and the people with physical and organic disabilities, according to its mission, vision and values.

IERFOP

I.E.R.F.O.P. Onlus (Europos tyrimų, mokymo ir profesinio orientavimo institutas) yra ne pelno siekianti profesinio mokymo įstaiga, įkurta 1988 m. pagrindinių asociacijų, atstovaujančių visoms negalioms (akliesiems, kurčiiesiems, fizinės negalios ir kt.), valia. Institutas laipsniškai plečia mokymo ir švietimo paslaugas įvairiose srityse ir skirtingoms vartotojų kategorijoms, yra įsipareigojęs nuolat tobulinti ugdymo procesus. Pagrindinis organizacijos tikslas yra socialiai remtinų grupių (daugiausia neįgaliųjų) integracija ir reintegracija į darbo rinką, teikiant konsultacijas ir mokymus, kuriais siekiama palengvinti neįgaliųjų (bet ne tik) socialinę ir ekonominę autonomiją ir integraciją, remiant jų galimybė gauti išsilavinimą.